کارتولی انا

 


یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و فیسبوکمون رو هم لایک کنید :)
و با این کارتون از رادیو همدم حمایت کنید

http://www.facebook.com/radiohamdam
info@radiohamdam.com

 

10. روزهای هفته
09. شمردن (از صفر تا 10)
08. اسامی افراد خانواده
07. ضمیرهای ملکی و اشاره
06. معرفی و آشنایی
05. پرسیدن نام و نام خانوادگی
04. انواع احوالپرسی
03. ضمیرهای شخصی و صرف فعل بودن در زمان حال
02. انواع تشکر و عذرخواهی
01. سلام و خداحافظی